CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Tytuł publikacji Cena netto Cena brutto

Czasopisma / Folia Turistica (12)

Folia Turistica nr 17/2006 30,00 zł 31,50 zł
Folia Turistica nr 18/2007 32,00 zł 33,60 zł
Folia Turistica nr 19/2008 32,00 zł 33,60 zł
Folia Turistica nr 20/2009 30,00 zł 31,50 zł
Folia Turistica nr 21/2009 30,00 zł 31,50 zł
Folia Turistica nr 22/2010 32,00 zł 33,60 zł
Folia Turistica nr 23/2010 28,00 zł 29,40 zł
Folia Turistica nr 24/2011 42,29 zł 44,40 zł
Folia Turistica nr 25(1)/2011 – Wydanie specjalne 87,62 zł 92,00 zł
Folia Turistica nr 25(2)/2011 28,00 zł 29,40 zł
Folia Turistica nr 26/2012 24,00 zł 25,20 zł
Folia Turistica nr 31/2014 57,05 zł 59,90 zł

Czytelnia PDF (15)

Polska. Geografia atrakcji turystycznych 0,01 zł 0,01 zł
Europa. Geografia turystyczna 0,01 zł 0,01 zł
Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań 0,01 zł 0,01 zł
Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie 0,01 zł 0,01 zł
Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka 0,01 zł 0,01 zł
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po deregulacji 0,01 zł 0,01 zł
Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 0,01 zł 0,01 zł
Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania 0,01 zł 0,01 zł
Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie 0,01 zł 0,01 zł
Zarys dziejów turystyki w Polsce 0,01 zł 0,01 zł
Jak być hotelarzem? 0,01 zł 0,01 zł
Chronów wieś ongiś szlachecka 0,01 zł 0,01 zł
Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania 5,00 zł 5,25 zł
Turystyka muzealna 0,01 zł 0,01 zł
Dynamika przemian rynku turystycznego 0,01 zł 0,01 zł

Inne (10)

Metodologia pracy naukowej 18,00 zł 18,90 zł
Człowiek w czasie i przestrzeni 20,00 zł 21,00 zł
Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki 18,00 zł 18,90 zł
Turystyka w obliczu wyzwań XXI w. 25,00 zł 26,25 zł
Międzynarodowe organizacje turystyczne 35,00 zł 36,75 zł
Samowychowanie a turystyka 14,00 zł 14,70 zł
Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką 22,00 zł 23,10 zł
Chronów wieś ongiś szlachecka 0,01 zł 0,01 zł
Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania 5,00 zł 5,25 zł
Przez życie i świat 27,62 zł 29,00 zł

Metodyka turystyki (5)

Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej 8,00 zł 8,40 zł
Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego 16,00 zł 16,80 zł
Metodyka i technika pracy pilota imprez narciarskich 16,00 zł 16,80 zł
Metodyka i technika pracy pilota – rezydenta 16,00 zł 16,80 zł
Vademecum Animatora 28,37 zł 34,90 zł

Monografie (38)

Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego 6,00 zł 6,30 zł
Transformacje prawa turystycznego 6,00 zł 6,30 zł
Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne 10,00 zł 10,50 zł
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej 10,00 zł 10,50 zł
Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja 14,00 zł 14,70 zł
Piloci i przewodnicy na styku kultur 16,00 zł 16,80 zł
Zabytki a turystyka. Studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika 20,00 zł 21,00 zł
Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań 0,01 zł 0,01 zł
Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie 0,01 zł 0,01 zł
Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin 38,00 zł 39,90 zł
Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania 5,00 zł 5,25 zł
...Nie cały odszedłem. Wspomnienia o Księdzu Janie Twardym 0,01 zł 0,01 zł
Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody 18,00 zł 18,90 zł
Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza 18,00 zł 18,90 zł
Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic Rzeczpospolitej Polskiej 18,00 zł 18,90 zł
Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstytucyjne 30,00 zł 31,50 zł
Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej 10,00 zł 10,50 zł
Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza 16,00 zł 16,80 zł
Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie 16,00 zł 16,80 zł
Turystyka martyrologiczna w Polsce – na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 20,00 zł 21,00 zł
Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego 20,00 zł 21,00 zł
Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna 50,00 zł 52,50 zł
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po deregulacji 0,01 zł 0,01 zł
Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 0,01 zł 0,01 zł
Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania 0,01 zł 0,01 zł
Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie 0,01 zł 0,01 zł
Chronów wieś ongiś szlachecka 0,01 zł 0,01 zł
Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania 5,00 zł 5,25 zł
Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym 18,00 zł 18,90 zł
Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki 14,00 zł 14,70 zł
Turystyka muzealna 0,01 zł 0,01 zł
Uzdrowiska polskie i czeskie w okresie transformacji 1989-2013 20,00 zł 21,00 zł
Dynamika przemian rynku turystycznego 0,01 zł 0,01 zł
Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast 20,00 zł 21,00 zł
Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym 20,00 zł 21,00 zł
Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011-2015 20,00 zł 21,00 zł
200 lat zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 1817-2017 38,10 zł 40,00 zł
Przez życie i świat 27,62 zł 29,00 zł

Podręczniki (17)

Polska. Geografia atrakcji turystycznych 0,01 zł 0,01 zł
Europa. Geografia turystyczna 0,01 zł 0,01 zł
Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej 12,00 zł 12,60 zł
Podstawy geografii turystycznej 16,00 zł 16,80 zł
Zarys wiedzy o turystyce 14,00 zł 14,70 zł
Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej 8,00 zł 8,40 zł
Promocja i informacja w turystyce 10,00 zł 10,50 zł
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym 8,00 zł 8,40 zł
Organizacja pracy w hotelarstwie 14,00 zł 14,70 zł
Krajoznawstwo. Teoria i metodyka 20,00 zł 21,00 zł
Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka 0,01 zł 0,01 zł
Nowoczesne biuro w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim 31,43 zł 33,00 zł
Regiony turystyczne – Podstawy teoretyczne. Studium przypadków 20,00 zł 21,00 zł
Jak być hotelarzem? 0,01 zł 0,01 zł
Kompendium pilota wycieczek 20,00 zł 21,00 zł
Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa 20,95 zł 22,00 zł
Vademecum Animatora 28,37 zł 34,90 zł

Przewodniki (2)

Chronów wieś ongiś szlachecka 0,01 zł 0,01 zł
Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania 5,00 zł 5,25 zł

Wszystkie książki (80)

Polska. Geografia atrakcji turystycznych 0,01 zł 0,01 zł
Europa. Geografia turystyczna 0,01 zł 0,01 zł
Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej 12,00 zł 12,60 zł
Podstawy geografii turystycznej 16,00 zł 16,80 zł
Obsługa ruchu turystycznego. Ćwiczenia 14,00 zł 14,70 zł
Turystyka. Testy i pytania 16,00 zł 16,80 zł
Zarys wiedzy o turystyce 14,00 zł 14,70 zł
Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej 8,00 zł 8,40 zł
Promocja i informacja w turystyce 10,00 zł 10,50 zł
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym 8,00 zł 8,40 zł
Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego 16,00 zł 16,80 zł
Metodyka i technika pracy pilota imprez narciarskich 16,00 zł 16,80 zł
Organizacja pracy w hotelarstwie 14,00 zł 14,70 zł
Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego 6,00 zł 6,30 zł
Transformacje prawa turystycznego 6,00 zł 6,30 zł
Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne 10,00 zł 10,50 zł
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej 10,00 zł 10,50 zł
Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja 14,00 zł 14,70 zł
Piloci i przewodnicy na styku kultur 16,00 zł 16,80 zł
Zabytki a turystyka. Studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika 20,00 zł 21,00 zł
Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań 0,01 zł 0,01 zł
Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie 0,01 zł 0,01 zł
Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin 38,00 zł 39,90 zł
Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania 5,00 zł 5,25 zł
...Nie cały odszedłem. Wspomnienia o Księdzu Janie Twardym 0,01 zł 0,01 zł
Folia Turistica nr 17/2006 30,00 zł 31,50 zł
Folia Turistica nr 18/2007 32,00 zł 33,60 zł
Folia Turistica nr 19/2008 32,00 zł 33,60 zł
Folia Turistica nr 20/2009 30,00 zł 31,50 zł
Folia Turistica nr 21/2009 30,00 zł 31,50 zł
Folia Turistica nr 22/2010 32,00 zł 33,60 zł
Folia Turistica nr 23/2010 28,00 zł 29,40 zł
Metodologia pracy naukowej 18,00 zł 18,90 zł
Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody 18,00 zł 18,90 zł
Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza 18,00 zł 18,90 zł
Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic Rzeczpospolitej Polskiej 18,00 zł 18,90 zł
Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstytucyjne 30,00 zł 31,50 zł
Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej 10,00 zł 10,50 zł
Człowiek w czasie i przestrzeni 20,00 zł 21,00 zł
Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki 18,00 zł 18,90 zł
Turystyka w obliczu wyzwań XXI w. 25,00 zł 26,25 zł
Międzynarodowe organizacje turystyczne 35,00 zł 36,75 zł
Samowychowanie a turystyka 14,00 zł 14,70 zł
Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką 22,00 zł 23,10 zł
Krajoznawstwo. Teoria i metodyka 20,00 zł 21,00 zł
Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza 16,00 zł 16,80 zł
Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie 16,00 zł 16,80 zł
Folia Turistica nr 24/2011 42,29 zł 44,40 zł
Folia Turistica nr 25(1)/2011 – Wydanie specjalne 87,62 zł 92,00 zł
Turystyka martyrologiczna w Polsce – na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 20,00 zł 21,00 zł
Folia Turistica nr 25(2)/2011 28,00 zł 29,40 zł
Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka 0,01 zł 0,01 zł
Nowoczesne biuro w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim 31,43 zł 33,00 zł
Metodyka i technika pracy pilota – rezydenta 16,00 zł 16,80 zł
Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego 20,00 zł 21,00 zł
Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna 50,00 zł 52,50 zł
Folia Turistica nr 26/2012 24,00 zł 25,20 zł
Regiony turystyczne – Podstawy teoretyczne. Studium przypadków 20,00 zł 21,00 zł
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po deregulacji 0,01 zł 0,01 zł
Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 0,01 zł 0,01 zł
Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania 0,01 zł 0,01 zł
Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie 0,01 zł 0,01 zł
Zarys dziejów turystyki w Polsce 0,01 zł 0,01 zł
Jak być hotelarzem? 0,01 zł 0,01 zł
Chronów wieś ongiś szlachecka 0,01 zł 0,01 zł
Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania 5,00 zł 5,25 zł
Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym 18,00 zł 18,90 zł
Kompendium pilota wycieczek 20,00 zł 21,00 zł
Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki 14,00 zł 14,70 zł
Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa 20,95 zł 22,00 zł
Folia Turistica nr 31/2014 57,05 zł 59,90 zł
Turystyka muzealna 0,01 zł 0,01 zł
Uzdrowiska polskie i czeskie w okresie transformacji 1989-2013 20,00 zł 21,00 zł
Dynamika przemian rynku turystycznego 0,01 zł 0,01 zł
Vademecum Animatora 28,37 zł 34,90 zł
Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast 20,00 zł 21,00 zł
Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym 20,00 zł 21,00 zł
Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011-2015 20,00 zł 21,00 zł
200 lat zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 1817-2017 38,10 zł 40,00 zł
Przez życie i świat 27,62 zł 29,00 zł

e-booki (1)

Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej 10,00 zł 10,50 zł

Ćwiczenia (2)

Obsługa ruchu turystycznego. Ćwiczenia 14,00 zł 14,70 zł
Turystyka. Testy i pytania 16,00 zł 16,80 zł
Sklep internetowy od home.pl